Odling

Självhushållning är A&O

Jag kan inte påstå att jag är en prepper, men tendenserna finns. Förutom skrivandet odlar jag i liten skala, självfallet säljer jag överskottet av det vi inte äter.

Mottot för odlingen är ”Bara naturliga tillsatser” – dvs vatten, sol, jord och en och annan stänkare av brännässlor som legat i vatten ett tag. Jag vill kunna styra vad jag får i mig av konstgödsel m.m.  i möjligaste mån.

Vi regnskördar för att inte belasta vår egen brunn och försöker samodla för att inte behöva rensa dagligen i odlingen.  Tanken är att skapa en hållbar odling som inte överbelastar min tid och sköter sig själv. Naturen har system för allt, det gäller bara att upptäcka hur de fungerar och applicera i den utsträckning en vill ha det.

Mer bilder kommer, detta är från förra årets odling.